Yao the Ronin

Ruby Phoenix Contestant

Description:

Jianguo’s best friend!

Bio:

Yao the Ronin

The Legend of Hao Jin Dan_Stan Dan_Stan